Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2016

spoonofdoom
17:25
0226 1d98 390
Reposted fromzdzir zdzir viagdziejestola gdziejestola
spoonofdoom
17:25
Reposted fromFlau Flau via100suns 100suns

September 05 2016

spoonofdoom
08:46
4144 ac4c 390
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

September 03 2016

spoonofdoom
21:19
6630 9d18 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadzony dzony
spoonofdoom
21:11
7432 9c56 390
spoonofdoom
21:10
spoonofdoom
21:03

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
spoonofdoom
20:13
0068 7d18 390
A room with a view. Ghent, Belgium.
Reposted fromFienrira Fienrira viawishyouwerehere wishyouwerehere
spoonofdoom
20:13
spoonofdoom
20:12
1376 4383 390
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
spoonofdoom
20:10
4749 b90c 390
Reposted fromsaiwala saiwala viacylonapplepie cylonapplepie
spoonofdoom
20:08
Reposted frommowmihou mowmihou viamystere mystere

August 27 2016

spoonofdoom
09:17
0967 a87b 390
Reposted fromroxanne roxanne viadzony dzony
08:50
2680 210a 390
Reposted fromkulamin kulamin viadzony dzony
spoonofdoom
07:35
3608 4b2d 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

August 23 2016

spoonofdoom
09:13
2008 8713 390
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
spoonofdoom
09:12
grafika sky
Reposted fromweightless weightless via13-days 13-days
09:11
5322 fbea 390
spoonofdoom
09:09
9631 6064 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamystere mystere
spoonofdoom
09:09
3497 5f6a 390
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamystere mystere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl